+ Răspuns la subiect
Rezultate 1 la 10 din 10

Subiect: Cat de necesar/obligatoriu este un proiect de executie

 1. #1

  Cat de necesar/obligatoriu este un proiect de executie

  Vreau sa incep o casa, am gasit o echipa de incredere, condusa de un maistru cu experienta, care spune ca poate face casa fara proiectul de executie. Casa mea poate intra in legalitate fara acel proiect detaliat? Pana acum am intalnit multe pareri, cei de la inspectia in constructii sunt neclari, rolul lor fiind numai incasarea taxei de 0.8% si eventualele amenzi!
  Se poate gasi o solutie de compromis care sa ma scuteasca de plata altor cateva zeci de milioane pentru acel proiect, dar sa pot intra in legalitate cu casa? Din moment ce am autorizatia de constructie ar trebui sa trec la treaba, nu?
  Va multumesc!

 2. #2
  Daca se construieºte in regie proprie nu e nevoie de acel proiect. Dacã se intâmplã însã sã aveþi probleme ulterioare, rãspunderea vã revine dvs. în totalitate ºi nu maistrului. Chiar dacã nu folosiþi un proiect detaliat de execuþie ar fi bine sã solicitaþi unui specialist niºte calcule de rezistenþã. Nu stricã niciodatã o pãrere avizatã.

 3. #3
  NU CONSTRUI O CASA FARA PROIECT SI STUDIU GEO!
  pentru constructie ai nevoie de autorizatie de constructie care se elibereaza pe baza unor avize si a unui proiect care la randul lui este avizat de verificatori atestati si autorizati.
  inspectia de stat in constructii percepe acea taxa,dar numai dupa ce ai autorizatie de constructie si nu uita ca trebuie anuntati de inceperea lucrarilor si pe parcursul lor la diferite etape de constructie.
  daca nu ai un diriginte de santier care sa-ti faca procese verbale ascunse vei lua de la insp.de st in constr.niste amenzi supervaloroase si la final nu vei putea face si inchide receptia finala.
  PLATESTE UN ARHITECT SI NU-TI FACE SINGUR PROBLEME ,ca vei avea suficiente probleme cu constructia casei.
  KATA

 4. #4

  Multumesc pt raspunsuri!

  Eu am deja un proiect P.A.C. si autorizatia de constructie este pe cale sa iasa, insa in privinta detaliilor de executie cred ca pot sa am incredere in acest maistru cu echipa lui fiindca am vazut ce fel lucreaza. Sa inteleg ca am neaparata nevoie de un inspector de santier care sa vizeze fazele lucrarii? Multumesc inca o data pt raspunsuri si ... Doamne ajuta!

 5. #5
  ce intelegi tu prin detalii?
  un proiect autorizat cuprinde toate informatiile legate de constructie si structura de rezistenta,tipul de armaturi,beton,zidarie etc.
  pentru receptia finala ai nevoie de cineva care sa ateste respectarea proiectului si acel cineva este un inspector autorizat,diriginte de santier,proiectant care sa faca pe parcursul lucrarilor procese verbale ascunse.
  dupa ce obtii autorizatia de constructie trebuie sa anunti insp de st in constructii de inceperea lucrarilor cu 30 de zile inainte de demararea lucrarilor,ei i-ti vor intocmi un plan de inspectie pe faze in functie de posibilitatile tale.mai informeaza-te inainte de a incepe lucrarile sa nu ai surpriza neplacuta de a primi amenzi si la final sa nu poti inchide receptia finala pentru ca nu poti dovedi respectarea unor etape.
  nu stiu in ce zona esti dar, la constanta conditiile sunt severe.
  KATA

 6. #6
  Citat Postat în original de KATALIN
  ce intelegi tu prin detalii?
  un proiect autorizat cuprinde toate informatiile legate de constructie si structura de rezistenta,tipul de armaturi,beton,zidarie etc.
  dati-mi voie sa va contrazic.
  mai jos, aveti un pasaj din LEGEA 50/1991, REPUBLICATA, PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

  "A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.
  I. Piese scrise
  1. Lista si semnaturile proiectantilor
  Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
  2. Memoriu
  2.1. Date generale:
  Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facându-se referiri la:
  - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
  - clima si fenomenele naturale specifice;
  - geologia si seismicitatea;
  - categoria de importanta a obiectivului.
  2.2. Memorii pe specialitati
  Descrierea lucrarilor de:
  - arhitectura;
  - structura;
  - instalatii;
  - dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
  - amenajari exterioare si sistematizare verticala.
  2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi în anexa la cererea pentru autorizare:
  - suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;
  - înaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
  - volumul constructiilor;
  - procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
  - coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
  2.4. Devizul general al lucrarilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
  2.5. Anexe la memoriu
  2.5.1. Studiul geotehnic
  2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii, întocmite
  de verificatori atestati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si agreati de investitor.
  2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei,
  potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism.
  2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor
  privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
  2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a
  functionalitatii investitiei, obtinute în prealabil de solicitant - avizul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
  Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Român de
  Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform
  reglementarilor legale în vigoare.
  2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentica, pentru constructiile noi,
  amplasate adiacent constructiilor existente sau în imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie
  pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare în vederea schimbarii destinatiei în cladiri existente,
  precum si în cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decât cea a cladirilor învecinate.
  II. Piese desenate
  1. Planuri generale
  1.1. Plan de încadrare în teritoriu
  - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie*), întocmita la scarile 1:10.000,
  1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz
  ------------
  *) Conform art. 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de
  urgenta a Guvernului nr. 41/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, s-a înfiintat
  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin
  reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, iar oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie
  si al municipiului Bucuresti s-au reorganizat în oficii de cadastru si publicitate imobiliara la nivelul fiecarui judet si în
  municipiul Bucuresti.
  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a fost organizata si functioneaza în temeiul Hotarârii Guvernului nr.
  1.210/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004.
  1.2. Plan de situatie
  - privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si
  cartografie, întocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
  - parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice
  determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si înaltimea la coama a calcanelor limitrofe,
  precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
  - amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
  - cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/-0,00; cote de nivel; distante de
  amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
  - denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
  - sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
  - accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute.
  1.3. Planul privind constructiile subterane
  Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni,
  cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.
  În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, în
  special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
  2. Planse pe specialitati
  2.1. Arhitectura
  Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50
  sau 1:100, dupa cum urmeaza:
  - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;
  - planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de
  colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa învelitorile;
  - sectiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota +/-0,00,
  cotele tuturor nivelurilor, înaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor
  învecinate la care se alatura constructiile proiectate;
  - toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului
  amenajat;
  - în situatia integrarii constructiilor într-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata
  modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.
  2.2. Structura
  2.2.1. Planul fundatiilor
  Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
  - modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
  - masurile de protejare a fundatiilor cladirilor învecinate, la care se alatura constructiile proiectate.
  2.2.2. Detalii de fundatii
  2.2.3. Proiect de structura complet
  Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.
  2.3. Instalatii
  2.3.1. Schemele instalatiilor
  Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.
  2.4. Dotari si instalatii tehnologice
  În situatia în care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru
  configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:
  2.4.1. Desene de ansamblu
  2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
  Fiecare plansa prezentata în cadrul sectiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde:
  numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului
  si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de
  proiect"

  Pe scurt, proiectul pentru autorizatie, PAC, este un extras din PT, din Proiectul Tehnic, si cuprinde, la capitolul arhitectura,parti desenate - plan de incadrare in zona, plan de situatie, planurile tuturor nivelurilor, fatade, cel putin o sectiune - la scara 1:100, sau 1:50, iar la capitolul rezistenta - plan fundatii si detalii de fundatii.

  asdar, proiectul in faza PAC, nu contine la capitolul rezistenta toate informatiile legate de structura - tipul de armaturi, de beton, din toate piesele de rezistenta - buiandrugi, grinzi, centuri - ci doar fundatii. Proiectul de rezistenta integral, cu referire la toate piesele si toate materialele, se ofera doar la faza de proiect tehnic. Abia atunci beneficiarul primeste toate piesele, cu toate specificatiile, inclusiv cantitati de lucrari.
  Din pacate, nu foarte multi beneficiari inteleg cu adevarat importanta unui proiect complet, referindu-ma la proiect Tehnic si Detalii de Executie, si nu foarte multi proiectanti stiu sa evidentieze acesta aspect.
  Parerea mea e ca gresesc si unii si altii - beneficiarul nu are toate datele pentru a-si executa investitia fara griji, si se lasa pe mana unui mester popular, iar proiectantul , sau proiectantii practica acea "prostitutie profesionala" care presupune elaborarea unui proiect doar de dragul obtinerii autorizatiei, fara a se implica cu adevarat in obiectul care il semneaza.

  De aici, vin intrebarile si nemultumirile beneficiarilor, care construiesc casa cu mesterul manole din fundul vaii, si frustrarile proiectantilor, care vesnic sunt nemultumiti de banii care ii obtin pe proiecte.
  Pai cum sa obtii bani pe ceva care faci in 2 zile, si uiti in 3?
  Si ai proiectat intre 2 beri si o factura de 6 milioane?

  Bafta tuturor celor care vor sa construiasca in pur stil "mioritic", si sa auzim de bine...

  PS: atasez si Legea 50/1991, pentru cei interesati
  PS2: am incercat sa atasez...dar nu este permis atasamentul fisierelor cu extensia .PDF sau .DOC - o sa incerc sa fac un topic nou dedicat acestor legi
  ...nu incercati sa mutati muntii din loc, invatati sa-i ocoliti ...

 7. #7
  Puteti finaliza o constructie fara Proiect de executie daca aveti norocul ca in perioada de construire sa nu va calce Inspectia in constructii. Acestia te intreaba prima data de AC si apoi de Proiect de executie. daca nu-l ai, ai doua posibilitati: ori platesti amenda ori esti obligat sa faci un proiect de expertiza tehnica a lucrarilor efectuate pana in acea faza (ca sa dovedesti ca ce ai facut dupa ureche, e bine facut), valoric e cam acelas pret, pentru ca inspectorii sunt in legatura cu cei care fac expertiza tehnica.

 8. #8
  domnule IGP trebuie sa recunosc sunteti tare in legislatii.
  dupa tot ce a-ti enumerat acolo eu personal nu mai am nevoie de nimic.
  ce ar trebui sa mai dea proiectantul?cum sa leg fierul cu ochi pe stanga sau dreapta?
  eu personal sunt implicat in constructia unei case. in proiectul meu am detaliu de fundare ,am sectiuni de armare pe grinzi,centuri,stalpi si buiandrugi.scrie tipul de beton doar,ca e un cod nu cum stim noi b150 sau.......
  am incusiv modul de fasonare cu dimensiuni al barelor din grinzi,etc.
  se-mi trebuie mai mult?
  KATA

 9. #9
  Citat Postat în original de KATALIN
  ce ar trebui sa mai dea proiectantul?cum sa leg fierul cu ochi pe stanga sau dreapta?
  nu cred ca e locul , momentul sau orice altceva pentru ironii ieftine...
  si intr-adevar, nu cred ca o sa va dea nici un proiectant modul de legare a armaturilor. eventual va da toate detaliile legate de armaturi : marca, grosimi, greutate, lungimi...
  daca chiar asa v-a dat, inseamna ca intr-adevar si-a facut treaba...
  iar daca v-a dat marci de beton necunoscute dvs, va atasez un tabel cu corespondente...stiti, unele denumiri s-au mai schimbat fata de ce stia lumea ...
  bafta la documentat
  Miniaturi atașate Miniaturi atașate Dă click pe imagine pentru versiunea extinsă.

Nume:	echivalenta_dintre_clasa_si_marca_betonului_160.jpg‎ 
Afișări:	2884 
Mărime:	88,2 KB
ID:		30540  
  ...nu incercati sa mutati muntii din loc, invatati sa-i ocoliti ...

 10. #10
  domnule igp departe de mine gandul de a fi ironic.
  i-mi cer scuze daca asa s-a inteles.
  eu cred ca pentru o locuinta individuala clasica nu este nevoie de detalii speciale.
  daca este vorba de o casa deosebita,cu materiale deosebite si sisteme speciale desigur ca e nevoie de detalii suplimentare.
  planul de constructie al unei case este destinat constructorului care nu are nevoie de detalii speciale pentru petrecerea barelor din armaturi pt.ca el stie din "abc"ul meseriei cum si pe ce lungime se petrec,cum se aseaza la imbinari pe stalp sau la colturile centurilor.
  cand cumparam un televizor daca are pe langa instructiunile de folosire si o scema electronica ea nu ne este destinata noua ci depanatorului.
  KATA

+ Răspuns la subiect

Subiecte similare

 1. PUD - cand este necesar si cat dureaza?
  De adrian65 în forumul Legislatie
  Răspunsuri: 2
  Ultimul post: 24.08.2012, 12:45
 2. Proiect si executie instalatie gaze
  De hicx în forumul Instalatii de incalzire, ventilatie si conditionare a aerului
  Răspunsuri: 2
  Ultimul post: 21.01.2009, 10:50
 3. este necesar?
  De greta dorel în forumul Termoizolatii
  Răspunsuri: 2
  Ultimul post: 19.06.2007, 14:05
 4. Cat de necesara este sapa clasica?
  De M@RiuS în forumul General
  Răspunsuri: 2
  Ultimul post: 01.05.2007, 09:48
 5. Este obligatoriu un diriginte de santier?
  De RaduS în forumul Legislatie
  Răspunsuri: 3
  Ultimul post: 19.10.2005, 09:16

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita posturile proprii