REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI "MISIUNEA CASA TINE CONT DE PAREREA TA! "

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Misiunea Casa este interesată de părerea ta!
Perioada Concursului 30 aprilie – 30 mai 2015


SECTIUNEA1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul Concursului „Misiunea Casa tine cont de parerea ta!” este agentia de publicitate BABEL COMMUNICATIONS S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti Nr.2A, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/5277/1998, CIF RO10630275, numita in continuare "Organizatorul", avand numar de operator de date cu caracter personal 10212.

1.2. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.misiuneacasa.ro, proprietatea Babel Communications S.R.L. De asemenea, Regulamentul va fi disponibil in copie, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, printr-o solicitare scrisa trimisa la adresa: BABEL COMMUNICATIONS S.R.L. Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti  Nr.2A, Sector 1, Cod postal: 011883 sau pe e-mail la adresa office@s-j.ro.

1.3. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta Concurs, participantii declara ca respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial pe Parcursul Concursului, cu informarea publicului asupra modificarilor aduse.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul va incepe in data de 30 aprilie 2015 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 30 mai 2015 ora 23:59:59,oraRomaniei.

3.2. Participarea la Concurs se face prin participarea la sondajul organizat de catre  siteul www.misiuneacasa.ro si completarea cu date corecte a chestionarului publicat pe respectivul site,  exclusiv in perioada mentionata la punctul 3.1.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajatii Babel Communications S.R.L. precum nici sotul/sotia si rudele de gradul I (parinti, copii) ai angajatilor companiei anterior mentionate.

4.2. La Concurs pot participa toate persoanele fizice cu domiciliul/resedinta in Romania, denumite in continuare "Participanti", care indeplinesc cumulativ urmatoarele condtitii:
-  au varsta de minim 18 ani impliniti la data inceperii campaniei,
-  sunt utilizatori sau vizitatori ai siteului www.misiuneacasa.ro,
-  raspund corect la intrebarile din chestionarul sondajului publicat pe siteul misiuneacasa.ro in perioada 30 aprilie -30 mai 2015.
4.3. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE SI VALOAREA LOR

5.1. In cadrul Concursului se vor acorda 3 premii, in valoare totala de 1.244,42 lei (TVA inclus), care constau in:

1. Masina electrica marca Black&Decker pentru tuns gazon, 1000W, 1 bucata.
Pret: 562,17 lei (toate taxele incluse)
2. KIT Masina de insurubat / gaurit marca Black&Decker 12V + accesorii, 1 bucata.
Pret: 415,30 lei (toate taxele incluse)
3. Lada frigorifica, capacitate 9 L, marca Black&Decker, 1 bucata.
Pret: 266,95 lei (toate taxele incluse)

5.2. Livrarea premiului/premiilor si costurile aferente sunt in sarcina Organizatorului.
5.3. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in acest concurs. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestui Concurs va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie, dupa caz.
5.4. Castigatorii nu pot cere modificarea parametrilor premiilor si nici a valorii lor.
5.5. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii si nu se poate acorda contravaloarea lor in bani.
5.6. Castigatorii concursului sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate altor persoane.
5.7. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii sale, acesta va pierde in mod irevocabil dreptul de atribuire a premiului.
Prin refuzul unui participant la concurs de a beneficia de premiu se intelege ca respectivul participant exprima in mod expres faptul ca nu doreste sa intre in posesia premiului sau refuza sa trimita date si informatii corecte sau documente necesare validarii si livrarii premiului, precum si virarii la bugetul de stat a taxelor legale, daca este cazul.
5.8. In cazul in care dupa finalizarea concursului raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.
5.9. In cazul in care castigatorul unui premiu este o persoana cu capacitate de exercitiu restransa aceasta poate sa intre in posesia premiului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui, incluzand semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul si de participarea persoanei respective la acest concurs.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

6.1. Pentru a se inscrie in concurs, Participantii (utilizatori si/sau vizitatori ai siteului misiuneacasa.ro) trebuie sa completeze corect si cu toate datele cerute chestionarul de sondaj.
Chestionarul contine  un numar de 17 intrebari structurate astfel:
1) intrebari ce fac obiectul sondajului de opinie;
2) intrebari generale cu caracter demografic [sex, varsta (intre limite), studii, venituri (intre limite), locul de domiciliu – urban/rural];
3) intrebari cu caracter personal (nume, adresa de e-mail, numar de telefon)
6.2. Participantul isi va exprima acordul/dezacordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scop statistic, de marketing si publicitate si va  confirma consultarea si acceptarea prevederilor Regulamentului concursului.
6.3. Participantul la concurs trebuie sa raspunda la intrebari si sa ofere informațiile      solicitate prin bifarea sau introducerea raspunsului care i se potrivește.
6.4. In prima etapa participantul completează sondajul propriu-zis.
6.5. Cea de-a doua etapa a sondajului cuprinde partea de Detalii demografice. Prin completarea acestor date, informatiile furnizate de catre participant vor putea fi interpretate intr-un mod corect.
6.6. Cea de-a treia etapa a sondajului cuprinde partea de date personale, necesare pentru atribuirea si validarea premiului, pentru contactarea castigatorului si livrarea premiului.
6.7. După ce a raspuns la toate intrebarile sondajului participantul va apasa pe butonul de finalizare. Astfel intra automat in tragerea la sorti pentru castigarea premiul/premiilor oferit/oferite pentru sondajul la care a participat.
Doar completand sondajul si inscriind toate informatiile solicitate, participantul poate fi inclus in extragerea organizata pentru atribuirea premiilor oferite de Misiunea Casa pentru participarea la studiu.
6.8. Dupa parcurgerea si completarea chestionarului si finalizarea participarii la sondaj Participantul va primi un mesaj de raspuns, care va avea un continut de tipul:
< Echipa Misiunea Casa va multumeste pentru timpul acordat si va ureaza mult succes la MareaTragere la Sorti din data de 5 iunie 2015!>
6.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica continutul mesajelor de raspuns pe parcursul concursului, fara o notificare prealabila.
6.10. Castigatorii premiilor vor fi desemnati aleator prin tragere la sorti dintre toti participantii la sondaj inscrisi automat in concurs si care au respectat prevederile prezentului Regulament.
6.11. Extragerea se va efectua cu ajutorul unui soft electronic in data de 5 iunie 2015.
6.12. Pentru fiecare premiu acordat vor fi extrase un castigator si 2 rezerve.

SECTIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Castigatorul va fi contactat pe adresa de e-mail comunicata si/sau telefonic in termen de 24 ore lucratoare de la extragere de catre echipa Misiunea Casa pentru a se afla detaliile necesare expedierii premiului.
Pentru a intra în posesia premiului este necesar ca Participantul-castigator sa-si  trimita datele personale constand in nume, prenume si adresa unde va fi livrat premiul,  pe adresa office@s-j.ro. Castigatorul va primi premiul pe baza semnarii unui proces verbal.
7.2. In situatia in care castigatorul nu poate fi contactat in termen de 3 zile lucratoare de la extragere sau acesta nu trimite, in acelasi termen datele necesare pentru livrarea premiului, se vor contacta rezervele, in ordinea extragerii.
7.3. Participanţii nu pot cere schimbarea premiilor cu alte produse sau acordarea contravalorii lor in bani.
7.4. Toate cheltuielile privind expedierea prin posta/curier a premiilor vor fi suportate de catre Organizator.
7.5. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru documentele trimise (indiferent pe ce cale) de castigator care nu ajung la Organizator si nici pentru premiile care nu ajung la destinatia indicata de castigator sau ajung deteriorate din cauza functionarii defectuoase a serviciilor de curierat.
7.6. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator pentru premiile care nu ajung la destinatie din cauza comunicarii eronate de catre castigator a adresei postale pentru livrarea premiului.
7.7. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat primirea de premii fara drept, Organizatorul poate  cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.
7.8. Lista castigatorilor premiilor (nume, prenume, localitatea, premiul castigat) va fi publicata pe site-ul concursului www.misiuneacasa.ro  in termen de 30 de zile lucratoare de la momentul validarii castigatorilor.
7.9. Prin validarea castigatorului se intelege identificarea castigatorului, contactarea acestuia si receptionarea de catre Organizator a datelor necesare livrarii premiului.

SECTIUNEA 8. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

8.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
8.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la concurs isi exprima acordul liber, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiilor, pentru prelucrarea statistica precum si pentru campanii de marketing si publicitate.
8.3. Vor fi preluate si prelucrate urmatoarele date personale necesare pentru atribuirea si livrarea premiilor: nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail.
8.4. In baza acordului exprimat de participant prin bifarea casutei corespunzatoare, in scop statistic si de marketing si publicitate, vor fi preluate si prelucrate urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, si urmatoarele date cu caracter demografic: sex, varsta (intre limite),  studii, profesie, venituri (intre limite), locul de domiciliu (urban/rural).
8.5. Imaginea, vocea si datele personale ale participantilor castigatori vor putea fi folosite in scopuri publicitare de catre Organizator sau partenerii sai contractuali, in scopuri de marketing si publicitate, in diverse materiale tiparite, audio sau video, fara nici un fel de compensare suplimentara in afara premiului acordat, numai in conditiile obtinerii acordului Participantilor in acest sens, exprimat in mod liber, expres si neechivoc.
8.6. Tuturor participantilor la acest concurs le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
8.7. La cererea expresa a participantului, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Organizatorului, la adresa din Str. Ermil Pangratti nr 2A, sector 1, Bucuresti,  o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata (Pentru concursul “Misiunea Casa este interesată de părerea ta!”)
8.8. Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care i-ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
9.2. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca au fost primite de Organizator pana la data de  12 iunie 2015. Contestatiile vor fi trimise prin posta catre S.C. BABEL COMMUNICATIONS S.R.L., la adresa din Str. Ermil Pangratti nr 2A, sector 1, Bucuresti, Cod postal: 011883 sau e-mail la adresa office@s-j.ro cu confirmare de primire electronica de la partea careia i se adreseaza mesajul. Contestatiile vor fi solutionate de catre Organizator. Orice contestatii sosite dupa data de 12 iunie 2015 nu vor fi luate in considerare.
9.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
1. Erorile in datele furnizate de catre participanti; lipsa de acuratete a datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii premiului sau la imposibilitatea identificarii unui participant;
2. Imposibilitatea unui participant de a intra in posesia premiului, din motive independente de Organizator;
3. Intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii de servicii postale/de curierat, etc.
4. Distrugerea sau deteriorarea ambalajului/premiului cauzate de catre furnizorii de servicii postale/curierat.
5. Situatiile in care anumite persoane se afla in imposibilitatea de a se inscrie la concurs, iar aceasta este in afara controlului Organizatorului, cum ar fi dificultatile tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor de internet.

SECTIUNEA 10. TAXE

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Concursului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform dispozitiilor legale. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice Participantilor la concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CONCURSULUI

12.1.  Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau caz fortuit sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe siteul www.misiuneacasa.ro.
12.2.  Concursul se va incheia in cazul in care are loc o schimbare a legislatiei care nu mai permite realizarea acestuia, precum si al anularii licentelor, autorizatiilor etc., ori al unor modificari normative sau organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Pentru informare, atasat prezentului Regulament Oficial se regaseste:

Anexa nr. 1 - Specimen al chestionarului aferent sondajului;


BABEL COMMUNICATIONS S.R.L.