Urmareste-ne pe Facebook

Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Regulament concurs - Misiunea Casa te trimite la conferinta ROCAD

Adună
Acest topic este închis
X
X
 • Filtrează
 • Ora
 • Arată
Curăță tot
postări noi

 • Regulament concurs - Misiunea Casa te trimite la conferinta ROCAD

  REGULAMENTUL DE DESFASURARE A
  CONCURSULUI
  „Misiunea Casa te trimite la conferinta ROCAD”


  CAPITOLUL I. - DEFINITII:
  A. ORGANIZATOR – Concursul „Misiunea Casa te trimite la conferinta ROCAD” este organizat de catre S.C. BABEL COMMUNICATIONS S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Str. Ermil Pangratti nr 2A, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5277/1998, CIF RO10630275;


  B. EVENIMENTUL – este constituit de desemnarea a 2(doi) castigatori ai concursului „Misiunea Casa te trimite la conferinta ROCAD”, concurs organizat pe forumul misiuneacasa.ro la adresa: http://www.misiuneacasa.ro/forum/forum.php.


  C. COMISIA DE DESEMNARE CASTIGATORI este formata din 3 reprezentanti ai organizatorului S.C. BABEL COMMUNICATIONS S.R.L.
  Deciziile comisiei de jurizare sunt suverane si vor fi luate cu majoritate. Nu sunt acceptate contestatii formulate fata de deciziile comisiei de jurizare.

  D. PREMII
  Premiile sunt oferite de ORGANIZATOR, astfel :
  - 2(doua) bilete sub forma de vouchere la Conventia Romana de Arhitectura si Design(ROCAD);valoarea unui bilet este de 50Euro(TVA inclus) si asigura intrarea la Conventia Romana de Arhitectura si Design(ROCAD) pentru datele de 7 si 8 mai 2014.
  Fiecare castigator al concursului „Misiunea Casa te trimite la conferinta ROCAD”, va primi cate un premiu, respectiv 1(un) bilet sub forma de voucher la Conventia Romana de Arhitectura si Design(ROCAD).
  Conventia Romana de Arhitectura si Design(ROCAD)va avea loc in datele de 7 si 8 mai 2014 in Bucuresti, Palatul Patriarhiei.

  Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestui concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.
  Castigatorii concursului sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.

  Premiile acordate in cadrul prezentului concurs vor fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.


  E. PARTICIPANT este orice persoana fizica romana care a implinit 18 ani pana la data inscrierii in concurs si participa la concurs din contul detinut pe forumul site-ului www.misiuneacasa.ro.

  Prin inscriere la concurs, participantii confirma cunosterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest concurs implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.
  Nu au dreptul de a participa la prezentul concurs : angajatii societatii Organizatoare, precum si sotii, sotiile si afinii acestor angajati, pana la gradul IV inclusiv.

  F. PROMOVAREA CONCURSULUI. MEDIATIZAREA REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR.
  Concursul este promovat pe forumul site-ului www.misiuneacasa.ro, pe pagina http://www.misiuneacasa.ro/forum/forum.php
  Ulterior desemnarii celor doi castigatori, numele acestora va fi anuntat pe pagina web: www.misiuneacasa.ro, adresa http://www.misiuneacasa.ro/forum/for...hp/30-Anunturi , in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data finalizarii perioadei concursului.
  Regulamentul de concurs este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant,prin publicare pe siteul www.misiuneacasa.ro si la sediul Organizatorului din Bucuresti, Str. Ermil Pangratti nr 2A, sector 1.


  G. PERIOADA CONCURSULUI
  Concursul va incepe la 09.04.2014, orele 00:00 si se va incheia la 30.04.2014, orele 23:59. Orice participare la concurs trimisa inainte de data de 09.04.2014, orele 00:00 sau dupa data de 30.04.2014, orele 23:59 nu va fi luata in considerare de Organizator.


  CAPITOLUL II. DESFASURAREA CONCURSULUI

  In perioada 09.04-30.04.2014, incepand cu ora 00:00 a zilei de 09.04.2014, participantii acceseaza forumul site-ului www.misiuneacasa.ro. Participantii trebuie fie sa aiba cont pe forumul site-ului www.misiuneacasa.ro, fie sa isi creeze cont pe forumul site-ului www.misiuneacasa.ro prin inscriere pe pagina: http://www.misiuneacasa.ro/forum/register.php.
  Din contul aflat pe site-ul www.misiuneacasa.ro,utilizatorii care doresc sa participe la concurs trebuie sa argumenteze intr-un mod personal motivele pentru care doresc sa participe la Conventia Romana de Arhitectura si Design(ROCAD).
  Castigatorii vor fi desemnati de o comisie formata din 3 membri care va aprecia cu majoritate de voturi motivatiile, argumentele pe care le considera cele mai interesante.
  Castigatorii vor fi anuntati cu privire la castigarea premiilor prin trimiterea unui mesaj privat in contul inregistrat pe forum prin intermediul caruia au participat la concurs. In mesajul privat castigatorilor li se vor solicita numarul de telefon si numele pentru a putea fi contactati si stabilita data in care pot ridica premiile de la sediul Organizatorului. Castigatorii sunt obligati,ulterior trimiterii mesajelor de catre Organizator, sa contacteze Organizatorul pentru a intra in posesia premiilor, sanctiunea neindeplinirii acestei obligatii fiind decaderea din dreptul de a intra in posesia premiului.
  Castigatorii vor fi anuntati public si pe forum.

  Castigatorii pot intra in posesia premiilor la sediul social al ORGANIZATORULUI din Str. Ermil Pangratti nr 2A,sector 1, Bucuresti, in intervalul orar 09:00-18:00 in zilele lucratoare, pana cel tarziu in data de 08 mai 2014, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de a intra in posesia premiului. Organizatorul poate fi contactat si telefonic la 021.230.88.70 sau 021.230.88.71.

  Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru incalcarea dreptului de autor pentru textele, argumentele sau comentariile inscrise de participanti in concurs. Toata responsabilitatea revine participantilor care au transmis respectivele texte, argumente, comentarii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea la Concurs pe motiv de neconcordanta cu cerintele impuse prin prezentul Regulament sau daca se considera ca inscrierea respectiva prejudiciaza imaginea Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la incalcarea prevederilor legale si/sau bunele moravuri, normele de convietuire publica, aduc atingere demnitatii umane si dreptului la propria imagine etc).

  Organizatorul concursului nu isi asuma raspunderea pentru:
  - Inscrierile sau mesajele din concurs care nu au ajuns la destinatie din cauza unor defectiuni tehnice ale serverelor de internet sau a oricaror altor defectiuni tehnice care nu sunt cauzate de Organizator;
  - Situatiile in care datele completate in contul inregistrat pe forumul de pe site sunt false sau vadit eronate;

  CAPITOLUL III. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
  3.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
  3.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii si atribuirii premiilor. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Concursului vor trimite Organizatorului S.C. BABEL COMMUNICATIONS S.R.L.. pe adresa Str. Ermil pangratti nr 2A, sector 1, Mun. Bucuresti, (pentru concursul “Misiunea Casa te trimite la conferinta ROCAD”), o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
  3.3. Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. Orice nerespectare a regulamentului de Concurs duce la anularea automata a castigurilor.
  3.4. Concursul se va incheia in cazul in care are loc o schimbare a legislatiei care nu mai permite realizarea acestuia, precum si al anularii licenţelor, autorizaţiilor etc., ori al unor modificari normative sau organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

  CAPITOLUL IV. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

  4.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Concursului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

  CAPITOLUL V. INTRERUPEREA CONCURSULUI

  5.1 Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.misiuneacasa.ro si pagina de forum.

  CAPITOLUL VI. LITIGII

  6.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.  ORGANIZATOR

  SC BABEL COMMUNICATIONS SRL
  Prin Director General
  Calin Diaconu
Procesare...
X
sigla BRAT