Calitatea apei destinate utilizãrii casnice (alimentaþie ºi nu numai), nu poate fi garantatã nici mãcar în reþelele centralizate de distribuþie,...