Nota de informare privind protectia datelor personale

Administratorul acestui site (Babel Communications SRL) este operator de date cu caracter personal cu numarul 10212. Tuturor utilizatorilor si participantilor la concursurile si campaniile promotionale organizate prin intermediul www.misiuneacasa.ro le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

La cererea expresa a utilizatorilor/participantilor Administratorul site-ului va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii vor trimite Administratorului, la adresa din Str. Sofia nr. 5, sector 1, Bucuresti, Romania, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Scopul colectarii datelor personale:


a) realizarea sondajelor de opinie, fiind necesare pentru interpretarile statistice in vederea asigurarii reprezentativitatii esantioanelor vizate,
b) realizarea de campanii/promotii publicitare/concursuri/acordarea de premii, fiind necesare pentru identificarea participantului si publicarea numelui in vederea acordarii premiului, virarii la bugetul de stat a taxelor legale;
c) marketing si publicitate

Informatiile inregistrate sunt colectate doar cu acordul expres al utilizatorilor/participantilor si sunt destinate utilizarii de catre Babel Communications SRL si nu vor fi dezvaluite unei terte parti, decat cu acordul titularilor de date cu caracter personal.