on

Ajutorul pentru incalzirea locuintei in sezonul rece 2015-2016

02 noiembrie, 2015

comenteaza trimite unui prieten printeaza

Ca in fiecare an, statul roman va acorda si in aceasta iarna ajutor de incalzire persoanelor cu posibilitati financiare limitate.

Depunerea dosarelor pentru obtinerea ajutorului de incalzire a locuintei a inceput in data de 19 octombrie 2015. Dosarul trebuie sa contina urmatoarele acte:

- actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;
- certificatele de nastere ale copiilor (in cazul copiilor pana la 14 ani);
- adeverinta eliberata de angajator cu salariul net pentru luna anterioara depunerii cererii (in original);
- cupon de pensie valabil pentru luna anterioara depunerii cererii (in copie);
- alte acte doveditoare privind veniturile realizate de titular si membrii familiei acestuia, asa cum sunt prevazute in formularul de cerere si declaratie pe proprie raspundere (daca este cazul).
- adeverinta de la asociatia de proprietari la care sunt arondati, din care sa rezulte numele si numarul persoanelor care locuiesc efectiv la adresa la care solicita acordarea ajutorului, daca sunt trecute in cartea de imobil si sunt luate in calcul la plata cheltuielilor de intretinere (in original);
- contractul de inchiriere inregistrat la administratia finantelor publice pentru persoanele
care locuiesc cu chirie, contract de comodat, contract de uzufruct valabil pentru perioada in care se solicita ajutorul (in copie);
- in cazul elevilor si studentilor, adeverinta din care sa reiasa daca beneficiaza sau nu de bursa (in original);
- certificat de Atestare Fiscala pentru Persoanele Fizice privind Impozitele si Taxele locale si alte venituri ale bugetului local de la Directia Fiscala privind bunurile mobile si imobile detinute in proprietate;
- copie de pe factura de gaz sau energie electrica pentru solicitantii care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale sau energie electrica pentru identificarea codului de client.
- declaratie pe propria raspundere ca nu detin bunuri mobile sau imobile, depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
- in cazul in care membrii familiei care solicita ajutorul pentru incalzire detin in proprietate un autoturism, este nevoie de o copie a talonului auto sau a cartii de identitate a vehiculului.

Pentru stabilirea venitului net lunar al familiei care solicita ajutorul pentru incalzirea locuintei se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de autoritatea sau institutia care le ofera.

Familiile care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica in sistem centralizat beneficiaza de ajutor lunar pentru incalzirea locuintei daca venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 786 lei. Pentru persoanele singure, acest venit trebuie sa fie de pana la 1082 lei.

Familiile care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie electrica, gaze naturale, combustibili solizi sau petrolieri pot beneficia de ajutor pentru incalzirea locuintei daca venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 615 lei.

Atentie! Daca, dupa depunerea documentelor doveditoare de catre solicitanti, exista suspiciuni, ajutoarele sunt acordate doar dupa ce serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale. In cazul ajutorului pentru energie electrica, ancheta este obligatorie.

Adauga un comentariu


Comentarii

Nu exista comentarii.

Alte articole

Ce este PUZ si ce reglementeaza el Ce este PUZ si ce reglementeaza el
Certificatul energetic obligatoriu sau nu? Certificatul energetic obligatoriu sau nu?
Inaltimea maxima a cladirilor Inaltimea maxima a cladirilor
Cum obtii autorizatia de construire Cum obtii autorizatia de construire
Viata la bloc – Ministerul Sanatatii face ordine in parcare si la ghena de gunoi Viata la bloc – Ministerul Sanatatii face ordine in parcare si la ghena de gunoi
Ce este POT si ce este CUT Ce este POT si ce este CUT

Vezi mai multe articole