on

DIGITALIZAREA CONSTRUCŢIILOR - O DIRECŢIE STRATEGICĂ PENTRU ROMÂNIA! | CONCLUZII WORKSHOP

06 aprilie, 2022

comenteaza trimite unui prieten printeaza

La începutul săptămânii trecute, împreună cu PlanRadar, Partener de Încredere Misiunea Casa, am organizat un prim WORKSHOP dedicat Digitalizării Construcţiilor.

 

În momentul actual, deşi domeniul construcţiilor este unul slab tehnologizat el prezintă cel mai mare potenţial de creştere. Iar studiile actuale arată că toate companiile din construcţii ce investesc în digitalizare, în timp ce adoptă materiale noi şi automatizări avansate, pot observa o creştere a productivităţii generale de până la 60%.– sursa FORCONSTRUCTIONPROS.COM

 

Deşi digitalizarea nu este un proces dificil, căci până la urmă cu toţii folosim în ziua de astăzi un telefon inteligent, realizăm plăti online şi salvăm documente în spaţii virtuale, digitalizarea unui sector complex, precum cel al construcţiilor, vine cu o serie de provocări.

 

O provocare semnalată în timpul WORKSHOPULUI de domnul Tiberiu ANDRIOAIEI, iniţiator al proiectului New Europe Consulting, Membru în Boardul Director al “Build Europe” (Bruxelles), Vicepreşedinte CN UGIR, Secretar General al Patronatului Societăţilor din Construcţii (PSC) şi membru al Consiliului de Export al României (MECMA), este reprezentă de diferenţele de vârstă şi de competențele profesionale variate a tuturor celor implicaţi într-un proiect de construcţii. Însă, prin organizarea de seminarii, de workshopuri şi de alegerea unei soluţii digitale uşor de înţeles şi folosit, aceste bariere pot fi depăşite cu uşurinţă.

 

Dar fiecare provocare are şi o soluţie, iar domnul Andrei Muscalu, Director Executiv Skulptor, ne-a vorbit despre noile tehnologii care trezesc interesul tinerilor şi care creează spaţii optime pentru digitalizarea industriei construcţiilor.

 

Virgil POPESCU, Sales Manager PlanRadar România a reuşit să ne introducă în universul platformei PlanRadar. Mai precis, ne-a vorbit despre uşurinţa cu care PlanRadar ajuta la îmbunătăţirea calităţii proiectelor de construcţie prin urmărirea documentaţiei şi a stadiului proiectului în timp real, dar şi despre modul în care această soluţie digitală ajută la economisirea timpului şi a banilor, prin eficientizarea managementului resurselor alocate.

 

Dacă nu ai reuşit să participi la WORKSHOP, dar îţi doreşti să vizualizezi înregistrarea acestuia sau îţi doreşti să intri în directă legătură cu reprezentanţii PlanRadar, te invităm să completezi formularul de mai jos şi să afli care sunt soluţiile pentru România!

 

Doresc să primesc înregistrarea WORKSHOPULUI | DIGITALIZAREA CONSTRUCŢIILOR - O DIRECŢIE STRATEGICĂ PENTRU ROMÂNIA!

                                            

 

Ştii care sunt principalele 5 activităţi de construire dintr-un şantier ce pot fi digitalizate?

 

1.            Digitalizarea Autorizării

 

Ca prim pas al oricărei activităţi de constituire, eliberarea unei autorizaţii de construire presupune încă o serie de paşi pentru obţinerea certificatului de urbanism, obţinerea avizelor şi acordurilor iar în final a autorizaţie de construire. Toată această activitate presupune un timp foarte lung, dar şi numeroase vizite pentru obţinerea documentelor suport, unele din ele fiind eliberate tocmai de aceeaşi autoritate ce ne va elibera certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire. Ca să exemplificăm, extrasul de PUZ eliberat de aceeaşi primărie şi certificatul de nomenclatura stradală, două documente care se obţin prezentând dosare cu alte documente, cu termene de eliberare diferite, dar şi cu taxe de eliberare. Toate acestea se traduc în timp lung de autorizare (circa 45 zile pentru C Urbanism şi 60 zile pentru AC – discutând de situaţia în care nu avem alte aspect relevante pentru activitatea de proiectare de modificat) care nu ajută niciuna din părţile implicate. Există proiecte de digitalizare, iar în oraşele mari încep să apară astfel de servicii, dar mai mult ca o activitate de înregistrare a solicitărilor însă, din păcate, fără a exista o comunicaţie digitală bidirecţională. Un alt aspect ce trebuie abordat în contextual digitalizării este legislaţia sau procedurile în vederea simplificării necesarului de documente solicitate pentru că, exemplificând, nu putem obţine aviz de salubritate pentru orice lucrare (chiar şi pentru o banală ţeava de gaze sau apă rece amplasată pe scara blocului), este suficient să fim obligaţi prin AC să avem contract cu o firmă de profil pentru această activitate.

 

2.            Digitalizarea ISC

 

Suntem în legătură cu ISC de la autorizare până la recepţia construcţiei, discutăm de documente necesare la faza de autorizare (avizarea programului de control a calităţii fazelor determinante, anunţarea începerii execuţiei lucrării – aceeaşi începere se anunţă şi la primărie), pe parcursul execuţie lucrărilor prin activităţile diriginţilor de şantier, iar la finalul lucrărilor prin comunicarea încheierii lucrărilor şi recepţia acestora. Adăugăm la aceste câteva etape obţinerea unor documente privind plata cotelor către ISC cu adeverinţa specifică. În realitate, pentru proiecte complexe comunicare cu ISC este mult mai stufoasă şi evident cuprinde nenumărate depuneri de documente letrice, de multe ori fiind în situaţia de a depune acelaşi document de fiecare dată la dosar – un exemplu copie după AC.

 

Un semn bun a apărut la început de an 2022 astfel că Digitalizarea se pare că va ajunge la Inspectoratul de Stat pentru Construcţii. Au fost lansate două proiecte importante de digitalizare ce vor duce la scurtarea procedurii pentru avizare şi recepţionare, dar şi la o responsabilitate mai mare în privinţa calităţii lucrărilor.

 

Digitalizarea se va face tot prin POCA - PROGRAM OPERAŢIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ şi va cuprinde extinderea sistemului informatic integrat de managementul existent şi va simplifica procedurile ce vizează reducerea poverii administrative. Programul trebuie implementat până la finalul anului 2022 şi este deja destul de avansat, comunica ISC.

 

ŢINTE:

 

- să asigure o abordare unitară din partea inspectorilor instituţiei faţă de problemele semnalate. Să nu mai fie diferenţa de abordare şi de acte de control între două judeţe oarecare.

- se doreşte mutarea părţii de evidentă, partea care ne consuma nouă foarte mult timp, la cei doi responsabili - diriginţi şi RTE.  Se elimină astfel posibilitatea întocmirii documentelor la sfârşitul lucrării, nu i se mai permite unui diriginte să folosească stampila la zece lucrări în aceeaşi zi şi practic va fi obligat, prin nişte modele de plan de control calitate, să se încadreze în ceea ce prevederea legală îl obliga să facă.

 

Sperăm că digitalizarea anunţată să nu se rezume doar la organizarea fluxurilor interne ale ISC în gestiunea şi evidentă proiectelor de construcţii şi a sesizărilor ulterioare privind disciplina în construcţii, ci să cuprindă şi aspecte de digitalizarea care să aibă în vedere şi beneficiarii sau utilizarea bazelor de date comune cu alte autorităţi.

 

Însă, într-un șantier de construcții, orice membru al echipei poate detecta un defect care ar putea afecta data livrării sau procesul de lucru în ansamblu. Prin urmare, utilizarea unei aplicaţii, precum PlanRadar, este mai mult decât binevenită. Spre exemplu, software-ul aplicaţiei PlanRadar integrează digital datele colectate și le transformă într-o listă cu defecte (sau o listă cu lucruri de făcut). Pentru managerii de șantier, software-ul facilitează accesul la un rezumat al responsabilităților deschise și finalizate ale fiecărui contractant.

 

 

 

3.            Digitalizarea în Şantier

 

Dintre toate cele 5 activităţi menţionate, DIGITALIZAREA ÎN ŞANTIER este capitolul la care beneficiarii, dezvoltatorii, proiectanţii şi constructorii au înregistrat cea mai importantă implicare. Este ştiut că mediul privat are o altă viteză de adaptare la situaţiile practice şi este întotdeauna vârful de lance pe care trebuie să îl urmărim. Dacă digitalizarea în sfera autorităţilor nu înseamnă neapărat calitatea în construcţii, în şantier, prin digitalizarea şantierului urmărim, gestionam şi arhivam toate documentele şantierului. Este cea mai eficientă metodă de a aduce laolaltă toate părţile implicate, comunicând instantaneu orice aspect de natură tehnică, de aprovizionare, de coordonare, de bugetare etc.. Orice parte implicată în proiect poate participa în mod direct sau poate fi informat de activităţi şi acţiuni necesare, toate sub coordonarea unui manager de proiect sau a persoanei desemnate să gestioneze şantierul. Cum poţi face acest lucru? Folosind o aplicaţie uşor de intuit, rapidă şi sigură. Aplicaţia PlanRadar este disponibilă pentru dispozitivele iOS, Android şi Windows, precum şi pentru cele mai cunoscute browsere. Aceasta, prin tehnologia bazată pe mobil, permite gestionarea întregului şantier, reuşind să conecteze biroul cu şantierul şi aducând claritate în ceea ce priveşte sarcinile zilnice delegate pentru fiecare membru al echipei. Mai mult decât atât, aplicaţia PlanRadar permite vizualizarea în timp real a stadiului lucrărilor şi a performanţelor construcţiei.

 

4.            Digitalizarea Recepţiei – Cartea Tehnică A Construcţiei

 

Ajungem în faza de recepţie, o altă etapă ce necesită documente de convocare la recepţie, pregătirea întregului dosar al construcţiei, de la autorizaţia de construire, prin toate modificările proiectului şi toate documentele întocmite conform planului de control al calităţii, până la documente de conformitate materiale, un întreg ansamblu de documente ce au trebuie păstrate după efectuarea recepţiei şi completate cu alte documente pentru urmărirea comportării construcţiei pe toată durata de viaţă a acesteia. Dincolo de acest moment discutăm de finalizarea execuţiei lucrărilor şi întocmirea cărţii tehnice a construcţiei ce ar putea fi un dosar digital la nivel naţional, un registru al construcţiilor cu toată istoria acestora.

 

PlanRadar îţi oferă posibilitatea de a accesa toate documentele şi informaţiile despre proiect, indiferent de locul în care te afli. Mai mult decât atât, rapoartele nu pot fi falsificate, ele având data şi ora imprimate pe ele.

 

 

5.            DIGITALIZAREA URMĂRIRII COMPORTĂRII CONSTRUCŢIILOR ŞI MANAGEMENTUL ACESTORA

 

Reprezintă o etapă aproape neglijată de marea majoritate a proprietarilor de construcţii rezidenţiale, fie că sunt blocuri sau case. Chiar şi asociaţiile de proprietari sunt descoperite în această zonă şi totul se rezumă la lucrări de reparaţii punctiforme, numai atunci când apare o problemă. Fondul locativ este destul de vechi şi există suficiente argumente pentru expertizarea construcţiilor, anii de democraţie au dus la intervenţii mai mult sau mai puţin autorizate asupra structurilor. Pe de altă parte, monitorizarea activelor proprietăţilor este un alt instrument ce poate face parte din digitalizare, incluzând liste de verificări ale instalaţiilor de orice natură din construcţii, evenimente accidentale ce pot fi semnalate echipelor care trebuie să se ocupe de remedierea acestora etc..

 

PlanRadar permite monitorizarea atentă a lucrării cu ajutorul unui telefon mobil, mai precis:

  • Poţi realiza marcaje direct pe planul de construcție încărcat în aplicație;
  • Poți evalua vedea diferențele dintre planurile de construcție semnalate automat de aplicație;
  • Poţi urca documentaţie fotografică, video şi audio;
  • Poți transmite task-uri în timp real echipei de construcții și verifica statusul implementării acestora
  • Poţi realiza simplu şi rapid liste de verificare standard;
  • Poţi semnala probleme şi defecte observate pe şantier;
  • Poţi colecta date chiar şi atunci când este offline, ele se vor sincroniza când telefonul este conectat la internet;
  • Poți comunica cu întreaga echipă în timp real.

 

În linii mari acestea sunt cele cinci aspecte legate de istoria unei construcţii, fiecare luată în parte poate fi detaliată în funcţie de specificul fiecărei construcţii şi construită o arhitectură digitală care să fie utilă tuturor. Digitalizarea industriei construcţiilor în România nu ar mai trebuie să fie chestiune care să răspundă la întrebările dacă sau când, ci ar trebui să fie o schimbare care pună deja rotile fiecărui proiect de construcţii în mişcare. De ce? Pentru că digitalizarea premite o abordare a construcţiei bazată pe date reale şi actuale, lucru care va conduce la realizarea unui proiect de construcţii mai eficient, de o calitate superioară şi cu standarde ridicate de siguranţă. Iar toate acestea vor contribui în final, la economisirea timpului şi a banilor.

 

Testează gratuit aplicaţia pentru 30 zile!

Adauga un comentariu


Comentarii

Nu exista comentarii.

Alte cuvinte

Amorsa Amorsa
Ipsosul Ipsosul
Subasmentul Subasmentul
Vitraliile- Suprafetele vitrate Vitraliile- Suprafetele vitrate
Scafele Scafele
PH-ul apei PH-ul apei

Vezi mai multe cuvinte