Documente carte funciara

Procedura de inscriere in cartea funciara

08 martie, 2016

comenteaza trimite unui prieten printeaza

Ministerul Justitiei este cel care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, printr-un compartiment de specialitate.

Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si prorpietarul. Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege parcela de teren, cu sau fara constructii.

Procedura de inscriere in carte funciara  este reglementata prin Legea Cadastrului si a publicitatii imobiliare (este vorba despre Legea 7/1996, modificata si completata prin legea 150/2015). 

Cererea de inscriere in carte funciara trebuie depusa la biroul de carte funciara al judecatoriei si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere. Copia legalizata se va pastra in mapa biroului de carte funciara. In cazul hotaririi judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.

Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor. Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou de carte funciara, drepturile de ipoteca si privilegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmind ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile.

In cazul in care judecatorul de la biroul de carte funciara admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii:

a) cerintele de validitate a actului juridic;
b) are deplina putere doveditoare;
c) indica numele partilor;
d) individualizeaza imobilul cu numarul de parcela;
e) este insotit de o traducere legalizata, daca nu este intocmita in limba romana.

Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului parcelei si a cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. In cazul in care identificarea cadastrala a parcelei nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite schite de plan vizate de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

Daca se constata ca cererea de inscriere in caretea funciara nu intruneste conditiile legale, cererea va fi respinsa iar respingerea va fi motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia.

Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotaririi definitiva si irevocabila a instantei judecatoresti.

Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in carte funciara. In acest scop, va trimite cererea de inscriere a acestui act, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara la judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul, in afara de cazul in care partea interesata si-a rezervat dreptul de a face diligentele necesare pentru inscriere. Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotarirea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul. Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara.

Adauga un comentariu


Comentarii

Nu exista comentarii.

Alte articole

Multe avize si semnaturi - conditia pentru a avea canalizare si apa curenta Multe avize si semnaturi - conditia pentru a avea canalizare si apa curenta
A fost modificata legea privind calitatea in constructii. Cum te-ar putea afecta A fost modificata legea privind calitatea in constructii. Cum te-ar putea afecta
Mansardarea blocului - a doua parte Mansardarea blocului - a doua parte
Documentele de care ai nevoie pentru a obtine autorizatia de construire Documentele de care ai nevoie pentru a obtine autorizatia de construire
Certificarea Energetică a Clădirilor: O Viziune Unitară pentru un Viitor Sustenabil în Uniunea Europeană Certificarea Energetică a Clădirilor: O Viziune Unitară pentru un Viitor Sustenabil în Uniunea Europeană
Ce este PUD si ce reglementeaza el Ce este PUD si ce reglementeaza el

Vezi mai multe articole