Amplasarea constructiilor in zona cursurilor de apa

04 mai, 2006

comenteaza trimite unui prieten printeaza

CE SPUNE LEGEA
Fara autorizatia de constructie, proprietarii isi asuma riscurile
 
IGNAT ANDREI, inspector-sef IJC Neamt
Amplasarea altor categorii de lucrari decat cele specificate anterior se poate aviza de Compania Nationala Apele Romane in cazuri speciale, numai cu acordul riveranilor si dupa realizare anticipata a masurilor pentru evitarea pericolului de inundare si asigurare a scurgerii apelor.
 
Planurile de urbanism se reactualizeaza de regula dupa o perioada de cinci-zece ani pe baza tendintelor de dezvoltare a localitatilor si evolutia manifestarilor fenomenelor naturale in perioada de observatie. In ceea ce priveste stabilirea zonelor de risc la inundatii, aceasta se realizeaza la ora actuala prin studii de inundabilitate, care cuprind prelucrari statistice ale parametrilor de curgere a apei in albie (debite si niveluri cu diferite grade de asigurare), precum si calcule hidrologice in conditii de ploi cu intensitati maxime pe areale extinse in bazinul hidrografic amonte de sectiunile de calcul. Practic, se anticipeaza pe baze stiintifice eventualele efecte ale fenomenelor hidrometeorologice extreme si se delimiteaza suprafetele de teren care ar putea fi afectate de inundatii. Baza de date si observatiile existente la aceasta data permit acest lucru.
 
PROCEDURA DE AUTORIZARE
Toate aceste demersuri, incepand cu intocmirea studiilor de specialitate si terminand cu intocmirea hartilor de risc si transpunerea acestora in documentatiile de urbanism, vor avea finalitate practica atunci cand intre investitor si autoritatea publica locala va functiona relatia legal normala in scopul realizarii unor constructii sigure. Din aceasta cauza, procedura de autorizare nu trebuie privita ca un impediment, ci ca un instrument legal, informational, cu dimensiune predominant sociala, menita sa protejeze interesele investitorului si ale comunitatii.
 
De regula, albiile de rau au fost conturate in decursul a sute de ani si permit tranzitarea debitelor in conditii normale. Riscul producerii de inundatii apare atunci cand prin amplasarea unor lucrari necorespunzatoare se reduce sectiunea naturala a albiei ocupate la ape mari. Este de preferat ca prin lucrarile executate in zona albiei sa se conserve tendinta naturala de evolutie a cursului de apa.
 
De asemenea, exploatarea amenajarilor amplasate in albiile raurilor si in speta a lacurilor de acumulare se face in conditiile prevazute in regulamentul de exploatare, astfel incat sa poata fi preluate debitele mari ca urmare a aparitiei viiturilor, cat si asigurarea debitelor minime de servitude in perioadele secetoase. Nerespectarea regulamentelor de exploatare la acumulari constituie cauza principala a inundatiilor determinate de ruperea digurilor si/sau barajelor lacurilor de acumulare.
 
Nu in ultimul rand, trebuie evidentiata importanta exploatarii rationale a agregatelor naturale din albiile raurilor. Echilibrul natural este dereglat prin extragerea balastului din albie. Executata in conditii tehnice corespunzatoare, extragerea balastului poate fi benefica pentru curgerea apei in rauri.
 
EXTRAGERILE NECONTROLATE DE BtAST
Extragerile necontrolate de balast din albia raurilor constituie o problema, in conditiile in care acestea se produc in apropierea unor lucrari amplasate in albie si in special in zona podurilor. Tendinta cursului de apa de a-si reface debitul solid duce la aparitia fenomenelor de eroziune a albiei in special in punctele de perturbatie a curgerii (pile de pod, aparari de maluri in curbe etc.)
 
Exploatarea rationala a rezervelor de balast din albiile de rau, pe langa importanta economica a activitatii, are ca scop corectarea curgerii apei in albie si protejarea malurilor acesteia. Avizarea si supravegherea acestor activitati sunt facute de administratorul retelei hidrografice, respectiv Compania Nationala Apele Romane.
 
Pentru satisfacerea nevoilor cetatenilor si interesului public local, administratiilor publice locale li se acorda la cerere autorizatie de extragere a balastului din albie in limita a 5.000 mc pe an (Legea apelor 107/1996 ). In acest mod pot fi prevenite extragerile necontrolate de balast. Ar mai trebui adaugat aici faptul ca sunt interzise activitatile de extragere a balastului din albie in zona podurilor rutiere si de cale ferata pe o distanta de minimum 1 km amonte si 2 km aval. Detinatorii de lucrari amplasate in albiile de rau au obligatia intretinerii albiei pe o lungime de 500 m aval.
 
Fara a avea pretentia ca s-a epuizat acest subiect, atitudinea noastra fata de tot ce inseamna apa de suprafata comporta si o dimensiune morala.
 
OBLIGATIILE CETATENILOR
Cetatenii trebuie sa nu descarce reziduuri si orice alte materiale in resursele de apa, sa nu amplaseze in albiile majore obiective de locuinte noi, fara avizul de amplasament sau fara respectarea masurilor de protectie impotriva inundatiilor. Detinatorii de locuinte vor putea sa-si branseze imobilele la reteaua de alimentare cu apa centralizata numai in masura in care exista retele de canalizare si statii de epurare si trebuie sa respecte regimul impus prin norme in zonele de protectie a albiilor. Sunt interzise obturarea sau blocarea sub orice forma, scoaterea din functiune, in orice mod, a constructiilor si instalatiilor de descarcare a apelor mari, precum si trecerea cu animale, circulatia cu vehicule sau stationarea acestora pe baraje, diguri sau canale, cu exceptia locurilor anume destinate in acest scop.
 
OBLIGATIILE AGENTILOR ECONOMICI
Proprietarii sau administratorii de constructii hidrotehnice sunt obligati sa detina si sa puna in aplicare la nevoie planuri de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor. Lucrarile hidrotehnice trebuie sa fie dotate cu aparatura de alarmare in caz de pericol si aparatura de urmarire a comportarii in timp a lucrarilor.
 
Executarea operatiunilor de extragere a agregatelor minerale din albiile cursurilor de apa, canalelor, lacurilor este permisa numai cu avizul sau autorizatia de gospodarire a apelor.
 
Este interzisa plantarea de stalpi pe baraje si diguri fara aviz de gospodarire a apelor. Executarea de lucrari de instalare de conducte, cabluri, linii aeriene, atat peste albiile raurilor, digurilor, canalelor, barajelor sau a altor lucrari hidrotehnice, cat si sub albiile acestora, precum si executarea de lucrari de sapaturi pe maluri si in albiile cursurilor de apa in vederea traversarilor sau altor lucrari hidrotehnice sunt permise numai in baza autorizatiei de construire si avizului mai sus amintit. Exploatarea de agregate minerale este interzisa in zonele de protectie sanitara a surselor de apa, in zonele de protectie a albiilor, malurilor si constructiilor hidrotehnice. In lipsa avizului de gospodarire a apelor, sunt interzise efectuarea de sapaturi, gropi, santuri in baraje si diguri sau in zonele de protectie a acestor lucrari, precum si extragerea de pamant sau alte materiale din lucrarile de aparare. Obligatia de intretinere, reparare a lucrarilor de aparare sau consolidare existente in zonele albiilor si intretinerea albiilor in zona amenajata revine administratorilor lucrarilor sau utilizatorilor acestora, iar intretinerea albiei minore in aval de o lucrare de barare revine in obligatia detinatorului lucrarii pe o zona de cel putin 500 m.
 
ATENTIE!
Este interzisa plantarea, taierea ori distrugerea arborilor, arbustilor, tufelor din albiile cursurilor de apa, de pe diguri, si din zonele de protectie a acestora
Detinatorii de instalatii proprii de apa au obligatia gospodaririi rationale a apei, intretinerii si repararii instalatiilor proprii sau a celor din sistemele de alimentare cu apa si canalizare-epurare
Detinatorii constructiilor sau instalatiilor pe ape sau care au legatura cu apele vor putea efectua lucrari de modificare sau extindere numai cu respectarea normelor legale
 
Sursa: Jurnalul casei mele

Adauga un comentariu


Comentarii

Nu exista comentarii.

Alte articole

Conferința Internațională INNOCONSTRUCT a marcat angajamentul ferm al companiilor și Guvernului pe drumul digitalizării în construcții Conferința Internațională INNOCONSTRUCT a marcat angajamentul ferm al companiilor și Guvernului pe drumul digitalizării în construcții
Romanii cer credite ipotecare, dar bancile ii trimit la plimbare - 06 Aprilie 2009 Romanii cer credite ipotecare, dar bancile ii trimit la plimbare - 06 Aprilie 2009
Designerul John Herrera si Epson colaboreaza pentru lansarea unei colectii Haute Couture la London Fashion Week Designerul John Herrera si Epson colaboreaza pentru lansarea unei colectii Haute Couture la London Fashion Week
Saint-Gobain relanseaza platforma www.saint-gobain.ro Saint-Gobain relanseaza platforma www.saint-gobain.ro
Creste-ti abilitatile si profesionalismul la cursul gratuit de montaj WPC oferit de BENCOMP Creste-ti abilitatile si profesionalismul la cursul gratuit de montaj WPC oferit de BENCOMP
Dezvoltatorii imobiliari construiesc vile de sute de mii de euro in sudul Bucurestiului Dezvoltatorii imobiliari construiesc vile de sute de mii de euro in sudul Bucurestiului

Vezi mai multe articole