on

COMBATEREA ASCENSIUNII CAPILARE A APEI IN ZIDURI, LA CLADIRI VECHI

12 mai, 2023

comenteaza trimite unui prieten printeaza

Cu trecerea timpului, orice clădire suferă degradări. Gradul de afectare este invers proporțional cu activitatea de întreținere asigurată de proprietar. Cu cât este mai bine îngrijit un imobil cu lucrări de reparații și întreținere făcute la timp, cu atât se reduc degradările.
O cauză foarte importantă, care grăbește afectarea structurilor și alterarea confortului interior este dată de prezența apei. Căile ei de acces sunt multiple și sunt datorate tocmai lipsei neefectuării la timp a reparațiilor.

În prezentul articol - dedicat specialiștilor în construcții - vom face câteva adnotări privind hidroizolarea clădirilor în zona de infrastructură, cu efecte benefice asupra părții supraterane, în cazul unei cladiri vechi. Totodată, vă prezentăm și un studiu de caz relevant pentru tratamentul unei clădiri monument istoric și arhitectonic.

De la Cezar Suceveanu - Operă proprie, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19583551

Sursa Foto: de la Cezar Suceveanu - Operă proprie, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19583551

 

Reabilitarea clădirilor vechi. Cauzele infiltrațiilor și metode de hidroizolare.

Cele mai importante căi de acces ale apei sunt date de:

- Degradări datorate lipsei de etanșeitate a sistemului de scurgere ape pluviale;
- Degradarea învelitorilor la acoperișuri sau terase;
- Infiltrații datorate instalațiilor sanitare defecte;
- Apariția condensului în spații cu deficiențe de ventilare sau fără termoizolații;
- Executarea de reparații la hidroizolații cu personal fără calificare și experiență în domeniu.

În această situație, o reabilitare a unui imobil vechi trebuie să înceapă cu stabilirea unei soluții eficiente de hidroizolare prin care să se readucă ”la zi” confortul interior și aspectul exterior al acestuia.

Hidroizolarea are două aspecte distincte :

1. Execuția învelitorilor și a sistemului de scurgere a apelor pluviale
2. Execuția hidroizolațiilor la infrastructura casei.


O problemă des întâlnită la subsolurile caselor vechi cât și la soclurile construcțiilor care nu au subsol, este dată de cedarea hidroizolației orizontale pe secțiunea pereților construiți pe fundații (în unele cazuri, această hidroizolație nici nu există).

În perioada interbelică o hidroizolație eficientă consta din utilizarea unui amestec de nisip cu bitum sau păcură aplicat pe secțiunea fundației, ca un mortar.

O altă modalitate era utilizarea șlamului de batal care se depozita în gropi find un amestec de nisip foarte fin, apă și fracții grele din petrolul transportat la rafinării. Acest șlam se depunea în cisternele vagoanelor de transport țiței crud, care trebuiau curățate periodic.

De remarcat este eficiența soluției. Cu ocazia măsurătorilor de umiditate efectuate la diverse imobile s-au găsit multe situații în care această hidroizolație încă mai funcționa după 40 -60 de ani dela aplicare. 

Un alt procedeu aplicat în trecut – în perioada comunismului, era utilizarea cartonului bitumat și mai târziu a pânzei din fibră de sticlă bitumată dar care a prezentat o durată de viață mult mai scurtă.

Tehnologiile din prezent oferă soluții diferite. Unele presupun intervenția mecanică prin care se introduc tole metalice pe secțiunea pereților din cărămidă (”injecția de tije metalice”) iar altele, soluțiile chimice pentru tratarea zidurilor cu derivați silicici (silani sau siloxani), care produc o hidrofobizare a sistemului de pori comunicanți ai elementelor constitutive ale zidăriei, cu durate de viață variabile (după eventuale cedări, acestea se repară prin intervenții locale, sau în unele cazuri, se impune refacerea completă).

În cele ce urmează, vă prezentăm un procedeu utilizat cu rezultate deosebite în România încă din anul 1997 și care a putut fi urmărit în comportare pe parcursul a 26 de ani, ocazie cu care s-a constatat fiabilitatea și durata de viață a tratamentului.

Sursa foto: schiță de aplicare tratament FREEZTEQ, site de prezentare REXIMACO

 

PREZENTAREA PROCEDEULUI FREEZTEQ

FREEZTEQ este un sistem unic şi foarte eficace de combatere a igrasiei, produs în Marea Britanie, și oferă câteva avantaje faţă de alte metode:

- Tehnologia de aplicare asigură o distribuție uniformă pe toată grosimea zidurilor;

- Ecranul se dezvoltă pe cca 30 cm înălțime și pe toată grosimea zidului;

- Este un procedeu ce asigură refacerea hidroizolației fără intervenții majore la structură;

- Se reface complet structura pereților tratați prin injectarea cu mortar a găurilor prin care s-a aplicat soluția;

- Este foarte sigur, fiind verificat la lucrări executate care au depășit deja durata de viață declarată de producător și totuși se comportă foarte bine.

Metoda se adresează lucrărilor de combatere a igrasiei date de ascensiunea capilară prin elementele pereților imobilului (refacerea izolaţiei hidrofuge între fundaţie şi pereţi) la toate tipurile de zidărie. Procedeul s-a dovedit foarte eficient la refacerea hidroizolaţiei, în cazul clădirilor vechi.

FREEZTEQ este aplicabil la:

      - Ziduri din cărămidă de orice grosime;

      - Ziduri din piatră sau blocheţi;

      - Ziduri cu goluri obişnuite;

      - Ziduri cu umplutură de pietriş.

FREEZTEQ nu poate fi folosit la construcţii noi, unde mortarul este puternic alcalin .

Alcalinitatea presupune un pH ridicat ce poate produce degradarea compușilor de hidrofobizare. Din acest motiv nu este indicat pentru construcții noi unde mortarul are o concentrație mare de Hidroxid ce Calciu.

Durata de viață a unui astfel de tratament este de min. 25 de ani cu reparații locale după această dată.

Calculul necesarului de material se face cu o formulă care permite calcularea unei cantități exacte, astfel încât nu apar cheltuieli suplimentare.

Pentru mai multe informații puteți accesa www.reximaco.ro la secțiunea ”FREEZTEQ” unde veți găsi mai multe detalii despre acestă soluție.

Iar acum, așa cum am promis, vă prezentăm acum un exemplu de refacere a hidroizolației pentru combaterea ascensiunii capilare la o construcție monument istoric și arhitectonic, realizată de echipa REXIMACO, în anul 2022.

Este vorba despre Castelul Sturdza din Miclăușeni, castel în stil neogotic construit între anii 1880-1904, o superbă construcție, cu o istorie bogată, locuită de-a lungul timpului de personalități de prim rang ale politicii și culturii românești.

CASTELUL STURDZA – EXECUTAREA HIDROIZOLAȚIEI ORIZONTALE LA ZIDURILE AFECTATE DE IGRASIE ASCENSIONALĂ.

Scurtă prezentare a istoriei Castelului STURDZA

Castelul STURDZA este situat în localitatea Miclăușeni atestată documentar în anul 1472 într-un document emis de cancelaria voievodului Ștefan cel Mare. Conform Wikipedia, chiar mai devreme, în jurul anului 1410, domnitorul Alexandru cel Bun (1400-1432) ar fi dăruit vornicului Miclăuș (1380-1440), membru în Sfatul Domnesc, o moșie întinsă, situată în apropierea de Lunca Siretului. Moșia a devenit cunoscută sub denumirea de Miclăușeni, după moartea vornicului.

În anul 1682, pe 16 Decembrie, Miclăușenii intră în proprietatea familiei Sturdza, apoi Duca Vodă întărește stăpânirea lui Ion și Dimitrie Sturdza, iar în 1752 Ion STURDZA a ridicat conacul vechi pe care, între anii 1880 – 1904 fiul lui Ion, George STURDZA și soția sa Maria (născută Ghica), îl înglobează în noul proiect al unui castel în stil neogotic târziu, proiectat de arhitecții S. Reineche și I. Gribberg.

În anul 1944, Ecaterina Șerban Cantacuzino fiica lui George și a Mariei STURDZA înființează în castel o mănăstire de maici. În 1947 Castelul și parcul dendrologic ce-l înconjoară, este donat Episcopiei Romanului.

Astăzi, este parte a Mănăstirii Miclăușeni și sunt lăudabile eforturile făcute de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Arhiepiscopiei Iașilor,  pentru restaurarea acestui monument arhitectonic și istoric de mare valoare.

Prin grija și strădania conducerii Mitropoliei, s-a demarat un program de evaluare a lucrărilor necesare restaurării care, din punctul de vedere al hidroizolației, a necesitat efectuarea unui studiu prin care s-au făcut măsurători care a fost evidențiat gradul de afectare al structurii.

Astfel, a rezultat o afectare a majorității zidurilor până la o înălțime cuprinsă între 0,80 m și 2,40 m la intersecția pereților de rezistență, cu degradarea picturilor originale.

LUCRĂRI EXECUTATE

În cadrul unui proiect amplu de restaurare s-a luat în considerare, în primă fază, rezolvarea problemelor urgente care să aibă în vedere stoparea degradărilor datorate factorilor externi.

Printre măsurile adoptate a fost și executarea hidroizolației orizontale la zidurile castelului.

În acest sens, după o cercetare preliminară pentru stabilirea cauzelor și a amplorii fenomenului de ascensiune capilară, s-a stabilit procedeul ce urmează a fi aplicat și modul de lucru cu proceduri de execuție clare pentru situațiile particulare date de structura construcției.

Procedeul tehnic trebuia să îndeplinească câteva condiții :

- Să fie o procedeu sigur, care să prezinte un portofoliu de lucrări cu o vechime de peste 20 ani în România
- Intervenții minime asupra pereților clădirii
- Să asigure posibilitatea refacerii integrale a structurii zidurilor, după tratament, prin matarea oricărui orificiu prin care s-a făcut aplicația, cu un mortar preparat după o rețetă identică cu cel utilizat la construcție;
- Durata de viata declarata a hidroizolatiei (garanție).

S-a optat pentru aplicarea procedeului și produsului FREEZTEQ care oferea posibilitatea umplerii găurilor după tratament cu mortar de restaurare și astfel se asigura integritatea zidăriei.

Un alt factor determinant în alegerea soluției a fost si modul de comportare in timp, care a fost dovedit prin observarea altor lucrari executate in Romania, in ultimele trei decenii.

Procedeul FREEZTEQ utilizează proprietățile compușilor pe bază de siliciu de tip silani care au adiționați radicali organici. Acești produși au capacitate foarte mare de orientare și de creare de legături de tip punți de Hidrogen și de tip Van der Waals, datorită sarcinilor reziduale și implicit a polarității moleculelor care sunt generatoarele caracteristicii de hidrofobizare a structurii.

În general, ordonarea moleculelor produsului la un corp solid, în cazul nostru la suprafața interioară a porilor unui mediu anorganic de tip mineral, se va face întotdeauna cu radicalul  silanic la suportul anorganic ( cărămidă, mortar piatră, elemente argiloase, etc) iar radicalul organic de tip radical (CH3 - ) care va fi orientat întotdeauna către interiorul porilor, canaliculelor sau microfisurilor, schimbând umidibilitatea mediului respectiv, devenind astfel ”respingător” pentru moleculele apei.

Astfel, tensiunea superficială a apei care genereaza o ascensiune capilară într-un mediu mineral, este anulată.

În fotografiile alăturate este ilustrat succint, modul de aplicare al tratamentului.

Sursa foto – arhiva REXIMACO. În găurile de tratare, se introduc fiolele congelate de FREEZTEQ

 

Procedura de aplicare se bazează pe fenomenul fizico – chimic de ”difuzie în găuri” practicate într-o asiză aleasă conform specificațiilor producătorului. Este de menționat că în porii structurii în care se face tratamentul trebuie să fie prezentă apa care datorită polarității moleculelor sale favorizează hidrofobizarea. Apa prezentă nu va schimba cu nimic randamentul de ordonare a moleculelor produsului de hidrofobizare.

Pentru a se atinge acest scop, și pentru realizarea unui ecran uniform, cea mai eficientă metodă de asigurare a difuziei este de a obține un contact gradual al soluției de Metil silanetriolat de Potasiu, cu structura. Aceasta se realizează prin congelarea prealabilă a reactivului ambalat sub formă de fiole ce pot fi introduse ulterior în găurile practicate. Prin topire lentă, se asigură alimentarea controlată a procesului de difuzie care, astfel se va face uniform, fără pierderi în goluri necunoscute, pe măsura vitezei de absorbție, care este asemănătoare cu viteza de topire din starea congelată a produsului, în gaura de tratare.

Un avantaj deosebit al procedeului este acela că toate perforările vor fi injectate după tratament, cu mortar, astfel refăcându-se structura zidului, ceea ce elimină posibilitatea creării unui plan de alunecare în dreptul brâului de găuri, în cazul unei mișcări seismice.

Durata de viață a unui astfel de tratament este de minim 25 de ani. În cazul apariției discontinutății ecranului aplicarea se va face numai local.

Procedeul este aplicat în Romania încă din anul 1997, iar lucrările executate în acea perioadă sunt fără probleme după 25 de ani.

Articol realizat de Domnul Inginer Radu Teodor, pasionat de industria chimiei pentru construcții, în care activează de peste 30 de ani. Pentru mai multe informații și sfaturi personalizate, puteți accesa site-ul Partenerului de Încredere REXIMACO, la secțiunea ”FREEZTEQ” unde veți găsi mai multe detalii despre soluția descrisă în articolul nostru.

Adauga un comentariu


Comentarii

Nu exista comentarii.

Alte articole

XYPEX, un scut eficient si economic impotriva apei XYPEX, un scut eficient si economic impotriva apei
Placari de pereti - o termoizolatie buna cu economie de bani Placari de pereti - o termoizolatie buna cu economie de bani
Terasa circulabila - Lucrari de termohidroizolatii Terasa circulabila - Lucrari de termohidroizolatii
Termoizolare – ancorarea mecanica a placilor termoizolante Termoizolare – ancorarea mecanica a placilor termoizolante
Solutii pentru o camera friguroasa Solutii pentru o camera friguroasa
Izolatia termica a casei – de ce izolam, cum izolam si  mai ales de ce alegem spuma poliuretanica? Izolatia termica a casei – de ce izolam, cum izolam si mai ales de ce alegem spuma poliuretanica?

Vezi mai multe articole