Cum se poate infiinta o asociatie de proprietari?

26 aprilie, 2006

comenteaza trimite unui prieten printeaza

 

CE SPUNE LEGEA
 
Suntem din nou intrebati cum se constituie o asociatie de proprietari, ce alte cerinte si demersuri trebuie intreprinse (exceptandu-le pe cele prevazute de HG 400/2003 despre care am tot discutat in numerele anterioare ale suplimentului de fata) pentru constituirea unei astfel de asociatii, cine inregistreaza asociatia si unde se face acest lucru, ce proceduri si costuri presupune aceasta inregistrare?
 
Toate raspunsurile dumneavoastra la aceste intrebari sunt cuprinse in Ordonanta de Guvern nr. 26 de la 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, bineinteles, coroborand informatiile din acest text normativ cu cele destinate constituirii asociatiilor de proprietari, cuprinse in HG 400/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Astfel, textul de lege mai sus mentionat, si anume OG 26/2000, reglementeaza infiintarea asociatiilor si fundatiilor.
 
Persoanele fizice care urmaresc desfasurarea unei activitati in interesul lor personal nepatrimonial (adica neproducatoare de profit) pot constitui o asociatie. Asociatia se constituie pe baza intelegerii a cel putin jumatate plus unu din numarul proprietarilor apartamentelor si spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta din cadrul unui condominiu (bloc). Asociatia se constituie din cel putin trei persoane care pun in comun si fara drept de restituire contributia lor materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea scopului acestei asociatii.
 
INREGISTRAREA ASOCIATIEI
Inregistrarea asociatiei se face prin inscrierea acesteia in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, moment din care acesta dobandeste personalitate juridica.
 
Pentru a dobandi personalitate juridica, membrii asociatiei incheie un Act Constitutiv si un Statut in forma autentica (adica autentificat de notar) sau atestata de un avocat.
 
In actul constitutiv trebuie precizate urmatoarele date, sub sanctiunea nulitatii absolute (actul nu va produce nici un fel de efecte juridice): datele de identificare a membrilor asociati (nume, prenume, adresa, CI/BI seria, numarul, emitent, CNP), exprimarea vointei de asociere, precizarea scopului propus, denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare (pe termen determinat cu indicarea acestuia sau pe termen nedeterminat), patrimoniul acesteia, componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control (adica toate datele indicate in cazul membrilor, nume, prenume etc).
 
ELABORAREA STATUTULUI
Statutul va cuprinde sub aceeasi sanctiune mai sus aratata in cadrul Actului Constitutiv o serie de elemente prezente in Actul Constitutiv, precum si urmatoarele: precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei, modul de dobandire si pierdere a calitatii de asociat, drepturile si obligatiile asociatilor, categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei, atributiile organelor de conducere, administrare si control, destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei.
 
In vederea inscrierii asociatiei, oricare dintre membrii acesteia sau un avocat imputernicit de viitoarea asociatie poate formula o cerere de inscriere la judecatoria competenta in a carei raza teritoriala este sediul asociatiei.
 
Odata cu inscrierea cererii se depune la judecatorie o serie intreaga de alte documente.
 
Toate aceste informatii care se refera la asociatii si fundatii in general trebuie completate cu cele oferite de Normele Metodologice mai sus amintite si cu referire exacta la asociatia de proprietari.
 
Comodatul de imobil
 
Cativa cititori ne intreaba ce presupune un contract de comodat, intalnit din ce in ce mai des in sfera relatiilor contractuale, in ce consta acesta, in ce imprejurari se poate incheia?
 
Va raspundem spunandu-va ca este vorba despre un contract prin care o persoana – comodant – remite spre folosinta temporara unei alte persoane – comodatar – un lucru, cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa (art. 1560 Cod Civil). Cel mai intalnit "lucru" care se remite gratuit comodatarului este un imobil.
 
Cititorii nostri au auzit atat de des despre acest contract, deoarece majoritatea persoanelor care isi infiinteaza o societate comerciala (asociatie, fundatie) uzeaza de acest tip de contract pentru stabilirea sediului social intr-o locuinta proprietate personala sau proprietatea unei rude/cunostinte fara plata vreunei sume de bani.
 
Asa cum am spus mai sus, comodatul este gratuit, in caz contrar (adica daca s-ar mentiona vreo suma in contract pentru folosinta lucrului) acesta s-ar transforma in contract de locatiune de lucruri.
 
Contractul de comodat este unilateral, asta insemnand ca numai comodatarul are obligatii contractuale. Acesta este obligat sa conserve lucrul imprumutat ca un bun proprietar si chiar mai mult. De asemenea, acesta se obliga sa foloseasca bunul dat in folosinta doar pentru destinatia determinata de parti prin contract.
 
Comodatarul va suporta toate cheltuielile necesare folosintei lucrului si la scadenta stabilita in contract se obliga sa restituie bunul imprumutat, fara sa poata cere de la comodant contravaloarea cheltuielilor suportate pentru intretinerea bunului.
 
Anexat acestui contract va fi in mod obligatoriu un proces-verbal de predare-primire a imobilului respectiv.
 
Te poti retrage din asociatia de proprietari?
O cititoare, membra a unei asociatii de proprietari din blocul unde locuieste, satula – spune dansa – de nenumaratele si interminabilele discutii fara nici o finalitate practica pentru membrii asociatiei respective, ar vrea sa se retraga din aceasta asociere, dar nu stie ce demersuri ar trebui sa faca, iar presedintele ii spune ca nu se poate retrage pur si simplu. Ce e de facut ne intreaba doamna?
 
O linistim pe cititoarea noastra oferindu-i urmatorul raspuns: nimeni nu va poate retine impotriva vointei dumneavoastra in cadrul unei asocieri.
 
Verificati daca si ce formalitati trebuie indeplinite pentru retragerea din asociatie, conform celor stabilite de comun acord cu ceilalti membri si consemnate oficial in actele asociatiei.
 
In cazul in care in actele constitutive ale asociatiei nu se prevede vreo formalitate sau procedura prealabila retragerii, o puteti face doar anuntand, de preferat in scris, presedintele asociatiei respective.
 
Deci, dupa principiul libera asociere – libera disociere, dumneavoastra sunteti singura care decide cat timp mai faceti parte din respectiva asociatie.
 
De asemenea, inainte de a face cererea de disociere, e bine sa luati in calcul, conform actelor constitutive ale asociatiei, ce obligatii si drepturi mai aveti in privinta spatiilor comune ale blocului.
 
Sursa: Jurnalul casei mele

Adauga un comentariu


Comentarii

Nu exista comentarii.

Alte articole

Chiriile la locuintele de stat vor creste substantial din 2007 Chiriile la locuintele de stat vor creste substantial din 2007
Credite ipotecare in lei cu dobanda de 8,5% Credite ipotecare in lei cu dobanda de 8,5%
Guvernul construieste alta criza - 08 DECEMBRIE 2008 Guvernul construieste alta criza - 08 DECEMBRIE 2008
Semne pozitive in tara de origine a crizei imobiliare - 4 August 2009 Semne pozitive in tara de origine a crizei imobiliare - 4 August 2009
Terenurile scumpe si lipsa de finantare pun pe fuga dezvoltatorii imobiliari Terenurile scumpe si lipsa de finantare pun pe fuga dezvoltatorii imobiliari
Planorama catre cumparatori: Renuntati la penalitati sau nu putem termina apartamentele. - 23 Noiembrie 2009 Planorama catre cumparatori: Renuntati la penalitati sau nu putem termina apartamentele. - 23 Noiembrie 2009

Vezi mai multe articole