Majorarea amenzilor in domeniul constructiilor

05 iunie, 2006

comenteaza trimite unui prieten printeaza

CE SPUNE LEGEA
Inspectoratul de Stat pentru Constructii a pus la dispozitia Jurnalului National un material sintetic si complet privind majorarea amenzilor prevazuta de legile in vigoare pentru contraventiile savarsite in domeniu. Considerand informatia de interes major atat pentru constructori, cat si pentru beneficiari, publicam integral materialul.
 
Legea nr. 52/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, la art. I punctul 5, prin modificarea art. 26, alin. (2), prevede majorarea amenzilor pentru contraventiile savarsite in legatura cu lucrarile de constructii daca nu au fost savarsite in astfel de conditii, incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni. Nivelul amenzilor este stabilit dupa cum urmeaza:
 
DE LA 1.000 LEI LA 100.000 LEI
 
executarea sau desfiintarea, totala sau partiala, fara autorizatie, de catre investitor si executant, a lucarilor de constructii pentru care este necesara obtinerea unei autorizatii
lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora; se pot executa fara autorizatie de construire lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora
lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de productie, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente n lucrari de imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete sau alte lucrari de amenajare a spatiilor publice
lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata si subterane
lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza daca nu au fost autorizate o data cu acestea
organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote
lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan
cimitire – noi si extinderi.
 
Constituie infractiune executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrarilor de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii. Acest tip de infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 100 RON la 5.000 RON.
 
DE LA 3.000 RON LA 10.000 RON PENTRU
 
impiedicarea sau sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate.
 
DE LA 3.000 RON LA 4.000 RON PENTRU
 
aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate.
 
DE LA 3.000 RON LA 10.000 RON PENTRU
 
executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si proiectului tehnic, de catre investitor si executant, a lucrarilor
mentinerea, dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea, in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu
neaducerea terenului in starea initiala de investitor dupa terminarea lucrarilor de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de productie, transport, distruibutie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente
nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, o data cu incheierea lucrarilor de baza.
 
DE LA 5.000 RON LA 30.000 RON PENTRU
 
emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal
emiterea de autorizatii de construire/desfiintare
in lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare n in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii
in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului Civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii
in lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii, in cazul lucrarilor de consolidare
in baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege.
 
DE LA 1.000 RON LA 5.000 RON PENTRU
 
neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al Consiliilor Judetene si al Primariilor, in unitatile lor administrativ-teritoriale
neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii; Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale incunostiinteaza autoritatea Administratiei Publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. In aceasta situatie, organele de control ale Consiliilor Judetene sau locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii
neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii la controlul anterior.
 
DE LA 1.000 RON LA 2.000 RON PENTRU
 
refuzul nejustificat sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzand studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de constructii.
 
DE 1.000 RON PENTRU
 
neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate; investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si Inspectoratul Teritorial in Constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate; in caz contrar, daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei – data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei
depasirea termenului legal prevazut de emitere a autorizatiei de construire, de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei, care va cuprinde:
certificatul de urbanism
dovada titlului asupra terenului si/sau asupra constructiilor
proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism
dovada privind achitarea taxelor legale.
 
ATENTIE!
Avand in vedere nivelul mare al amenzilor prevazute de lege si faptul ca plata amenzii nu absolva investitorul de indeplinirea formalitatilor legale, Inspectoratul de Stat in Constructii reaminteste celor interesati ca "este mai usor sa previi decat sa repari"
 
ISC este un organism guvernamental de control in domeniul legalitatii constructiilor. Activitatea sa are un caracter preponderent preventiv, atragand atentia factorilor implicati asupra necesitatii de a se documenta temeinic inainte de demararea oricaror lucrari, pentru a se asigura ca nu intra sub incidenta amenzilor legale
 
Sursa: Jurnalul national

Adauga un comentariu


Comentarii

Nu exista comentarii.

Alte articole

Zona rezidentiala Pipera a intrat in declin Zona rezidentiala Pipera a intrat in declin
George Doholici, constructor de blocuri: In sase luni, pretul terenului a crescut cu 70% George Doholici, constructor de blocuri: In sase luni, pretul terenului a crescut cu 70%
Minusurile unei case, obligatoriu de prezentat cumparatorului Minusurile unei case, obligatoriu de prezentat cumparatorului
PlanRadar digitalizează managementul de șantier PlanRadar digitalizează managementul de șantier
Bucurestiul va primi in 2007 locuinte noi in valoare de peste jumatate de miliard de euro Bucurestiul va primi in 2007 locuinte noi in valoare de peste jumatate de miliard de euro
Rowenta Air Force™ 360, aspiratorul vertical performant pentru zile frumoase in familie Rowenta Air Force™ 360, aspiratorul vertical performant pentru zile frumoase in familie

Vezi mai multe articole